Prof.dr.sci. Krunoslav Pisk

Prof.dr.sci. Krunoslav Pisk redoviti prof., znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Sveučilište u Dubrovniku, u mirovini Rođen 18. listopada 1943., u Zagrebu, diplomirao teorijsku fiziku 1967., Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, magistrirao 1969. i doktorirao 1977. fiziku na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1967. do 2008.godine zaposlen na Institutu "R. Bošković". Od 2009. zaposlen na Sveučilištu u Dubrovniku. Polje znanstvenog rada (50 radova u međunarodnim časopisima i preko 50 radova u zbornicima konferencija): procesi višeg reda (unutrašnje zračenje, proizvodnja parova, nuklearna pobuđenja), foton-atom raspršenje (Comptonov efekt, jednostruka i dvostruka ionizacija), dinamika diskrektnog prostora, fizika neutrina, modeliranje QM sistema, međudjelovanje positronia i zračenja. Od 1976-1996. u stalnoj suradnji s University of Ottawa, Canada, a od 1989. u stalnoj suradnji s University of Pittsburgh, USA. Recenzent časopisa Fizika, odnosno Physical Review i Physical Review Letters. U nastavu fizike na PMF-u Sveučilista u Zagrebu od 1968. do 2004. u kolegijima nuklearne fizike, teorijske fizike, elektromagnetskih valova, a na poslijediplomskom studiju u kolegiju Matematičke metode fizike (kasnije Metode moderne fizike), od 1997. predaje u kolegiju Procesi i raspršenja fotona s atomom, a od 2004. kolegije o filozofiji modernih pojmova u fizici na Filozofskom fakultetu D.I. - Zagreb. Predavao je fiziku na Sveučilištima u Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Voditelj diplomskih, magistarskih i 3 doktorska rada, te sudjelovao u organizaciji znanstvenih skupova. Rad na projektima: Centar za međunarodni fuzijski reaktor (1987), Politika i mjere u vezi odljeva mozgova (1988), Elemental X-ray Analysis (Elettra, Trst 1990); glavni istraživač u "High Order Photon-Electron Interaction in External Field", IRB-University of Pittsburgh (1989-1992), voditelj teme "Foton atom raspršenje", MZT-RH (1996-2002), voditelj HPD-projekta "E-škola" za mlade znanstvenike (1997- ). Desetak studija u području raspršenja elektromagnetskih valova od mora i analiza reaktorske sigurnosti. Odlikovan od Predsjednika Republike Hrvatske, dr. Franje Tuđmana, "Spomenicom Domovinskog rata" 1995. Član European Academy of Sciences and Arts, Salzburg, 1992. Član World Academy of Arts and Science, 2005. Važnije formalne pozicije: 1981-83 predsjednik Znanstvenog vijeća OOUR-a FEP, IRB 1985-88 - zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća Postdiplomskog studija fizike 1982-87 - direktor OOUR-a FEP, IRB 1987-94 - generalni direktor Instituta "Ruđer Bošković" (v.d. ravnatelj 1994.) 1988-94 - predsjednik Zajednice samostalnih instituta RH 1991-92- član Znanstvenog savjeta Ministarstva znanosti RH (zadužen za vezu s CERN-om) 1997-99 zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeća Odjela fizike IRB 1998- predsjednik Udruge Inter Univezitetski Centar - Dubrovnik 1998- Pročelnik sekcije E-škola, HPD 1992-2000. Član odbora za nagrade J.J. Strossmayer (HAZU i ZV), 1999-2004 predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta "Ruđer Bošković" 2000-2001 potpredsjednik Upravnog vijeća Sveučilista u Zagrebu 2001-2004 imenovani član Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu 2002-2004 član Upravnog vijeća CARNET-a 2002-2006 Predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja 2003- Član Znanstvenog vijeća za tehnologijski razvoj HAZU 2004-2006 V.d. ravnatelja Interuniverzitetski centar Dubrovnik 2005.- Član Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja 2005.- Član Nacionalne skupine za praćenje Bolonskog procesa 2005- Član radne skupine RH za pripremu pregovora o pravnim stečevinama EU -Poglavlje 25. Znanost i istraživanje 2006. Član Povjerenstva RH za praćenje FP7 Euroatom 2006-2010 Predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja 2006-2012 Ravnatelj Interuniverzitetski centar Dubrovnik 2009-2013 Vice-Chair of HERSC (Higher Education and Research Standing Committee) – tijelo ETUCE i Education International 2010 Predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja 2011-2012 V.d. pročelnik Odjela za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku 2012- Pročelnik Odjela za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku 2012- Ravnatelj Interuniverzitetskog centra Dubrovnik 2012-Član Nacionalnog koordinacijskog tijela za izradu strategije obrazovanja, znanosti I tehnologije Član hrvatske državne delegacije na Ministarskim konferencijama bolonjskog procesa (Berlin 2003., Bergen 2005., London 2007., Leuven-Louvain-La-Neuve 2009., Budimpešta, Beč, 2010, Bukurešt 2012.) Udruge i društva: • Hrvatsko fizikalno društvo, International Radiation Physics Society, European Physical Society Rotary club Zagreb, član (predsjednik 1993/94) • Hrvatska udruga Rimskog kluba (blagajnik, 1995-97, član Uprave 1998-) • Institut Otvoreno društvo Hrvatska, član Savjeta (1992-97) • Hrvatski crveni križ, član Glavnog odbora (1997-2004) • Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, član Glavnog vijeća, Velikog Vijeća (1997-) potpredsjednik (2000-2002) predsjednik (2002-2006) predsjednik (2006-2010) predsjednik (2010- • potpredsjednik HERSC-a (stalni odbor europske sindikalne unije za znanost i visoko obrazovanje) (2010- 2013.) Stranačka aktivnost: • član HND od 1996. Nakon parlamentarnih izbora 2001. stranački neaktivan, a pogotovo nakon izbora za predsjednika NSZiVO 2002. Izbor radova 1. Pisk, A. Ljubičić, B.A. Logan: Theoretical Investigations of Double Internal Bremsstrahlung in Electron Capture, Nucl. Phys. A267 (1976) 77. 2. Pisk, A. Ljubičić, B.A. Logan: Theoretical Estimate of the Pair Production in ?-Decay, Phys. Rev. C17 (1978) 739. 3. Dadić, K. Pisk: Dynamics of Discrete-Space Structure, Inter. Journ. Theor. Phys. 18 (1979) 355. 4. Pisk, V. Pašagić, B.A. Logan: Internal Bremsstrahlung in s-Electron Capture, Phys. Rev. C21 (1980) 1525. 5. D. Kekez, A. Ljubičić, K. Pisk, B.A. Logan: Nuclear Deexcitation via the electronic Bridge Mechanisms, Phys. Rev. Lett. 23 (1985) 1366. 6. Surić, P.M. Bergstrom, Jr., K. Pisk and R.H. Pratt: Compton Scattering of Photons by Inner-Shell Electrons, Phys. Rev. Lett. 67 (1991) 189. 7. Surić, R. Horvat and K. Pisk: Internal Bremsstrahlung: Exact Relativistic Independent Particle – Approximation Calculations, Phys. Rev. C47 (1993) 47. 8. Bergstrom, Jr., T. Surić, K. Pisk and R.H. Pratt: Compton Scattering of Photons from Bound Electrons: Full Relativistic IPA Calculations, Phys. Rev. A48 (1993) 1134. 9. Surić, K. Pisk, B.A. Logan, R.H. Pratt, Ionization of Two-Electron Systems by Compton Scattering of a Photon, Phys. Rev. Lett. 73 (1994) 790. 10. Z. Kaliman, K. Pisk, T. Surić: Electron correlation in hith energy double ionization of helium by Compton scattering, Nucl. Inst. And Meth. A 619 (2010) 10-14. IZVOR: http://www.nsz.hr/datoteke/pisk_2014.pdf Popis članaka: Institut Ruđer Bošković i jugoslavenski nuklearni program