Marijan Kalea, dipl.inž

Rođen sam 10. lipnja 1943. godine u Zagrebu, a od 1946. godine živim u Osijeku. Oženjen sam i otac sam dvoje djece. Sin mi je poginuo kao civilna žrtva rata. Bio sam zaposlen u Hrvatskoj elektroprivredi od 1967. do 2008. godine. Od 1978. do 2007. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku izvodio sam predavanja iz predmeta Osnove elektrotehnike i Elektroenergetskih postrojenja, kao izabrani viši predavač uz rad. Osnovnu školu i srednju, elektrotehničkog smjera jake struje, završio sam u Osijeku. Diplomirao sam 1966. godine na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, radom kod profesora Požara "Vrijednost gubitaka prijenosa i transformacije". Nagrađen sam Rektorovom nagradom 1966, kao odlični student ETF-a. U današnju Hrvatsku elektroprivredu, zaposlio sam se odmah nakon studija i pohađao više oblika usavršavanja uz rad, te učestvovao u više stručnih putovanja kod proizvo¬đača opreme i elektroprivrednih poduzeća (u zemlji, te Austriji, tadašnjoj Čehoslo¬vačkoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Mađarskoj, Njemačkoj, Švicarskoj i Švedskoj). Stručno područje kojem sam ponajviše bio okrenut na radnome mjestu bila su visokonaponska rasklopna postrojenja i dalekovodi, rješavajući praktično sva pitanja vezana uz njih. Od vođenja pogona i održavanja, do vođenja izgradnje i planiranja razvoja. Od 1974. do 1978. godine, vodio sam odjel izgradnje mreže 400 kV na području Slavonije i Baranje. Od 1979. godine do 1992. godine bio sam na radnom mjestu direktora Elektroprijenosa-Osijek. U razdoblju 1974-1978. bio sam zastupnikom u Saboru Hrvatske i predsjednik njegova Odbora za proizvodne djelatnosti i trgovinu. Za taj rad odlikovan sam Ordenom rada sa srebrnim vijencem. Bio sam neko vrijeme predsjednikom Savjeta za prijenos električne energije Jugoslavije, a i Hrvatske. Mnogo sam pisao i objavljivao, manje stručnih radova, a više stručno-publicističke radove. U stručnim časopisima i na savjetovanjima objavio sam oko 150 stručnih članaka i stručnih radova, a u elektroprivrednim i drugim novinama oko tri stotine stručno-publicističkih članaka, iz područja prijenosa električne energije te opće energetike. Obavio sam stručne recenzije desetak knjiga raznih autora. Napisao sam priručnik "Transformatorske stanice 35/10 kV" (230 str.) što ga je izdala Elektroslavonija-Osijek 1972. godine. Na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, napisao sam skripta Osnove elektrotehnike-laboratorijske vježbe i Uvod u osnove elektrotehnike. Napisao sam tri knjige: "Prijenos električne energije, što je to?" (230 str.), "Električna energija" (465 str.) te „Obnovljivi izvori energije“ (334 str.). Bio sam urednikom knjige "50 godina organiziranog prijenosa električne energije u Hrvatskoj" (2008). Član sam Hrvatskog energetskog društva, Hrvatskog ogranka CIGRE i Vijeća za energetiku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dobitnik sam nagrade "Hrvoje Požar" za 2002. godinu, za stručni i znanstveni doprinos razvitku energetike te nagrade za životno djelo Hrvatskog ogranka CIGRE, 2017. godine. U Osijeku, 13. 5. 2020. Marijan Kalea