PowerPoint prezentacije (2) - Obrazovanje za vođenje tehnoloških parkova

Ljudi koji vode tehnološke parkove i poduzetničke inkubatore ne mogu nigdje kod nas steći znanje koje bi im pomoglo u njihovom radu. Zato sada na ovaj moj portal stavljam PowerPoint prezentacije koje sam koristio na seminaru za voditelje tehnološkog parka.


Kada smo u veljači 1994. godine osnivali prvi tehnološki park u Hrvatskoj, jako malo sam znao o poduzetništvu, a o tehnološkim parkovima nisam znao ništa. A tako je bilo i kod ostalih kolega koji su nakon nas počeli voditi novoosnovane poduzetničke cente, tehnološke parkove i inkubatore. Ali mi smo svi imali jednu veliku prednost, većina od nas dolazila je iz proizvodnih sredina, poznavali smo proizvodnju, procese za proizvodnju proizvoda, razvoj proizvoda i procese stvaranja inovacija. Bili smo znatiželjni i željeli smo učiti o poduzetništvu. Posjećivali smo tehnološke parkove u Austriji i stjecali iskustva.

Ubrzo nakon 1994. počeli su se sve više u Hrvatskoj osnivati nove institucije tzv. poduzetničke infrastrukture – tehnološki parkovi, poduzetnički centri, poduzetnički inkubatori, tehnološki centri, inovacijski centri  i centri za razvoj poduzetništva. A nakon prve generacije direktora na čelo tih institucija dolazili su mladi ljudi bez iskustva koji nikada nisu bili niti blizu nekoj proizvodnji ili procesu stvaranja novih inovativnih proizvoda. Takvo stanje zadržalo se do danas.

S vremenom se osjetila potreba za većom suradnjom i koordinacijom svih poduzetničkih institucija. U lipnju 1999. godine  mi iz Tehnološkog parka u Zagrebu predložili smo osnivanje udruženja koje bi okupilo sve do sada osnovane institucije koje su se bavile poduzetništvom, koordiniralo i omogućilo izmjenu informacija, međusobnu suradnju i pomoć, te zajednički nastup. Pored ostalog smo napisali: „Naša je dužnost da svojim radom i rezultatima širimo saznanje o ulozi poduzetničkih inkubatora, međusobno si pomažemo i sudjelujemo u daljnjem osnivanju centara, te transferu informacija i znanja. … Da bismo mogli postizavati još bolje rezultate neophodno je da se međusobno pomažemo, informiramo i zajednički djelujemo.“

Nakon tog je osnovana udruga nazvana „UHIPP - Udruga hrvatskih institucija za poticanje poduzetništva“. Nakon dobre pripreme 12. prosinca 2000. godine u hotelu Golden Tulip Holiday u Zagrebu, u Jankomiru održana je Osnivačka skupština UHIPP-a. Udrugu su osnovale 22 institucije za poticanje poduzetništva u Hrvatskoj. Tijekom godina u Hrvatskoj je osnivano sve više takvih institucija i  na kraju ih je u UHIPP-u bilo više od 40.

Jedan od zadataka te udruge bio je da stariji i iskusniji članovi svoje znanje i iskustvo prenose na mlađe rukovoditelje poduzetničkih institucija.

Meni je osobno taj projekt bio jako drag, jer smatram da su suradnja, izmjena iskustava i zajednički rad na svima razinama i svim područjima strašno važni za razvoj društva i gospodarstva. Nakon početnog uspješnog rada uz mnogo entuzijazma, nažalost, UHIPP se nije uspio održati i polako se ugasio. Zašto se to dogodilo? Da ne bih išao u detalje mogu samo reći da je UHIPP obolio od istih bolesti od kojih boluje i cijelo naše društvo.

Za mene je uvijek Tehnološki park Zagreb bio i laboratorij za proučavanje poduzetništva, procesa osnivanja, rasta i razvoja malih privatnih poduzeća temeljenih na znanju i procesa stvaranja inovativnih proizvoda konkurentnih na svjetskom tržištu. Svoj rad smo ocjenjivali prema rezultatima koje su ostvarivali poduzetnici u našem Tehnološkom parku – prema broju patenata, novih proizvoda, rastu broja zaposlenika i rastu izvoza. Prema ostvarenim rezultatima bili smo sigurno jedan od najboljih tehnoloških parkova Srednje Europe.

 TPZ-2-2004

Poduzetnici iz Tehnološkog parka Zagreb 2004. godine.

(Izvor slike: arhiva autora)

Saznanja o poduzetništvu unosio sam u mnogobrojne stručne i novinske članke te knjige kojima sam popularizirao poduzetništvo.

Sa žaljenjem sam gledao da su  mnogi tehnološki parkovi i poduzetnički inkubatori svoju djelatnost uglavnom svodili na iznajmljivanje poslovnih prostora i organiziranje pojedinih seminara. Uvijek sam kritizirao takav jednostavan i primitivan način rada i zalagao se i tako djelovao da te institucije služe za poticanje i vođenje procesa stvaranja, rasta i razvoja  poduzetnika temeljenih na znanju kojima bi se gospodarski unapređivala sredina u kojoj tehnološki parkovi djeluju. To nije jednostavno realizirati i htio sam da se stvori obrazovni sustav koji bi pružao znanje potrebno za vođenje tehnoloških parkova, inkubatora i centara.

Nisam naišao na razumijevanje, jer to nije nikoga zanimalo.

Zahtjevi koje političari kao osnivači tehnoloških parkova i inkubatora danas postavljaju na direktore takvih institucija su vrlo prizemni i lako ih je ispuniti pa ti mladi ljudi nemaju nikakvu potrebu i ambiciju dodatno se obrazovati i postavljati si više i složenije ciljeve.

Jednom mi je dragi prijatelj, mladi direktor jednog poduzetničkog inkubatora u šali rekao: „Gospodine Ožaniću, ovo što vi pričate je lijepo i dobro, ali je sve previše komplicirano. Budite sigurno da će Vaš nasljednik, kada ćete otići u mirovinu, sve to odbaciti već sljedeći dan“

Dragi Igore, bio si jako u pravu.

Ipak, nakon što sam otišao u mirovinu dobio sam priliku kreirati i realizirati program za obrazovanje članova uprave jednog tehnološkog parka. U lipnju 2016. godine poslao sam u Grad Križevce svoju „Ponudu za stručnu podršku u organizaciji i uspostavi Razvojnog centra i Tehnološkog parka Križevci, te savjetovanje i edukaciju uprave i zaposlenika Razvojnog centra i Tehnološkog parka Križevci.“  Moja ponuda je prihvaćena i od lipnja do rujna 2016. godine kroz ukupno 110 sati predavanja prenosio sam svoje znanje na dvoje mladih ljudi koji su vodili Tehnološki park u Križevcima.

U petak, 28. listopada 2016. u 14.00 sati svečano je otvoren Razvojni centar i Tehnološki park (RCTP) u Križevcima i potpisani su ugovor s prvim poduzetnicima koji su ušli u Tehnološki park. Time je završen projekt u okviru kojeg je u prostoru bivše vojarne u centru grada Križevaca izgrađen veliki objekt od  8.490 m2 i započeo poslovni život institucije od koje su Križevčani mnogo očekivali. Projekt je sufinancirala Europska unija putem Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013.

Taj tehnološki park je najveći i najmoderniji u Hrvatskoj.

Uvijek sam se nadao da će Grad Zagreb jednom dobiti takav tehnološki park.

Još uvijek to nisam dočekao.

 TP-1-KRIŽEVCI

Razvojni centar i Tehnološki park Križevci

(Izvor slike:http://rctp.hr/...)

Obrazovanje za vođenje tehnološkog parka (TP)

Program obrazovanja uprave tehnološkog parka (TP)  razradio sam na temelju svog dugogodišnjeg iskustva, moje filozofije upravljanja tehnološkim parkom i rezultata koje smo ostvarili u Tehnološkom parku Zagreb.

Program je kroz 5 Modula obuhvatio široko područje raznih multidisciplinarnih znanja, od općih znanja do konkretnih uputa kako upravljati tehnološkim parkom i kako se ponašati u svakodnevnim situacijama.

Ljudi koji upravljaju tehnološkim parkom moraju razumjeti društvenu i gospodarsku okolinu i u Hrvatskoj i u svijetu u kojoj tehnološki park i poduzetnici djeluju, trebaju razumjeti ulogu tehnoloških parkova u gospodarskom razvoju grada, županije, države, trebaju poznavati procese rasta i razvoja malih poduzeća, znanja koja su potrebna poduzetnicima da bi ih mogli savjetovati, moraju razumjeti procese stvaranja inovativnih proizvoda i operativnog funkcioniranja tehnološkog parka.

Naravno, potrebno je steći još mnogo dodatnih znanja o mnogim važnim temama da bi mogli savjetovati poduzetnike – o organizaciji malog poduzeća koje raste i razvija se, o provođenju promjena, o vođenju projekata, o komunikacijama, o marketingu, nastupu na tržištu i prodaji proizvoda, o menadžmentu malog poduzeća, o klasterima  i još o dosta drugih znanja i vještina, ali za to će trebati dodatne obrazovne programe koji će biti prikazani na ovom portalu.

Program obrazovanja i PowerPoint prezentacija uz predavanja

Uz program pojedinog Modula, odnosno dijela modula nalazi se PowerPoint prezentacija koja ide uz predavanje.

Treba samo kliknuti na prezentaciju, otvoriti će se i tada možete „listati“ slideove prezentacije.

UVOD

U Uvodu su definirani ciljevi koji seminar želi ostvariti t.j. što će polaznici na kraju seminara znati i što će razumjeti. Uz napomenu da će seminar karakterizirati  sustavski i ciljni princip rješavanja zadataka.

PowerPoint prezentacija:

 TP-0-UVOD

I. MODUL - Stvaranje novog hrvatskog gospodarstva

 • Povijesni pregled – prijelaz iz komunizma u kapitalizam.
 • Tranzicija u Istočnoj Europi i Hrvatskoj.
 • Stanje hrvatskog gospodarstva danas i način izlaska iz krize.
 • Sastavnice hrvatskog gospodarstva - što je poduzetništvo, a što nije poduzetništvo.
 • Uloga pojedinih vrsta poduzeća u izlasku iz krize – trendovi i perspektive.
 • Moral i gospodarstvo.

PowerPoint prezentacija:

 TP-I.MODUL

II.MODUL - Uloga tehnoloških parkova u razvoju gospodarstva

 • Sustav potpora razvoju poduzetništva u Hrvatskoj.
 • Što je poduzetnička infrastruktura, za što služi i kako se razvijala u Hrvatskoj.
 • Što su tehnološki parkovi i zašto su važni za gospodarski razvoj i ciljevi koji se pred njih trebaju postavljati
 • Što je potrebno za tehnološki park.
 • Primjer – Tehnološki park Zagreb.
 • Tehnološki parkovi u Hrvatskoj i u Europi - trebaju li imati iste ciljeve i djelovati na isti način?

PowerPoint prezentacija:

TP-II.MODUL

III. MODUL  -  Što je poduzetništvo i zašto nam treba. Procesi rasta i razvoja                                malih  poduzeća

Treći modul obuhvaća vrlo široko područje pa sam ga podijelio u 7 dijelova.

III. A - Treba li poduzetnik posebno poslovno obrazovanje i zašto ga treba

PowerPoint prezentacija:

 TP-III. A-MODUL

 III. B - Što je poduzetništvo i tko je poduzetnik

PowerPoint prezentacija:

 TP-III. B-MODUL

III. C - Osnivanje poduzeća ili obrta, početak poslovanja

PowerPoint prezentacija:

 TP-III. C-MODUL

III. D - Proizvod, konkurentnost , kvaliteta, atesti, certifikati, ISO 9000

PowerPoint prezentacija:

 TP-III. D-MODUL

III. E - Financije za poduzetnike. Što poduzetnik treba znati o financijama.

PowerPoint prezentacija:

 TP-III. E-MODUL

III. F- Radni odnosi

PowerPoint prezentacija:

 TP-III. F-MODUL

III. G - Rast i razvoj. Faze rasta i razvoja

PowerPoint prezentacija:

 TP-III. G-MODUL

IV. MODUL - Inovacije i razvoj proizvoda

 • Zašto nam trebaju inovacije i zašto poduzetnik treba biti inovativan
 • Inovacija – što je to?
 • Razvoj i stvaranje novog proizvoda
 • HIS – Hrvatski inovacijski sustav
 • Potpore, programi i natječaji za inovacije

PowerPoint prezentacija:

 TP-IV.-MODUL

V. MODUL - Kako uspješno voditi tehnološki park

 • Ciljevi i misija Tehnološkog parka
 • Kako ocjenjivati uspješnost tehnološkog parka
 • Djelatnosti tehnološkog parka
 • Organizacija Tehnološkog parka
 • Sistematizacija radnih mjesta.
 • Zaključak na kraju

PowerPoint prezentacija:

 TP-V. MODUL

NAPOMENA – treba uzeti u obzir da su se u našem zakonodavstvu tijekom vremena, od kada je kreiran ovaj program do danas, dogodile određene promjene i trebalo bi ih unijeti i ažurirati obrazovni program.

 

 Komentari

Komentiraj